Oświęcim – Synagoga

Odległość od obiektu: 3 km

Poznaj jedyny zachowany w Oświęcimiu żydowski dom modlitwy. Zabytkowa synagoga Chewra Lomdej Misznajot (hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) to wyjątkowy ślad po żydowskiej przeszłości naszego miasta.

Oddana do użytku w 1918 r. synagoga została podczas II wojny światowej (1939-1945) zamieniona w niemiecki magazyn amunicji.

Przez krótki okres po wojnie modliła się tu garstka ocalałych z Holokaustu, następnie budynek stał się magazynem m.in. dywanów.

Po upadku komunizmu synagoga została przekazana Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, która następnie podarowała ją naszej fundacji.

Synagoga została ponownie otwarta w 2000 r. po kompleksowej renowacji i przywróceniu funkcji religijnej.

Dziś jest przede wszystkim odwiedzana przez turystów, ponadto służy jako miejsce modlitw dla grup z całego świata.

Więcej informacji: www.oshpitzin.pl/synagoga