Osvienčim – synagóga

Vzdialenosť od zariadenia: Vzdialenosť od zariadenia: 3 km

Preskúmajte jedinú zachovanú židovskú modlitebňu v Osvienčime. Historická synagóga Chevra Lomdei Mishnayot (hebrejsky Združenie študentov Mišny) je jedinečnou pamiatkou na židovskú minulosť nášho mesta.

Uvedený do služby v roku 1918. Počas druhej svetovej vojny (1939-1945) bola synagóga premenená na nemecký muničný sklad.

Po vojne sa tu krátky čas modlila hŕstka ľudí, ktorí prežili holokaust, potom sa z budovy stal sklad, okrem iného aj pre tých, ktorí prežili holokaust. koberce.

Po páde komunizmu bola synagóga odovzdaná Židovskej obci v Bielsku-Bialej, ktorá ju potom darovala našej nadácii.

Synagóga bola znovu otvorená v roku 2000. po rozsiahlej rekonštrukcii a obnove jeho náboženskej funkcie.

Dnes ho navštevujú najmä turisti a slúži aj ako miesto modlitieb pre skupiny z celého sveta.

Ďalšie informácie: www.oshpitzin.pl/synagoga