Osvětim – synagoga

Vzdálenost od zařízení: Vzdálenost od objektu: 3 km

Prohlédněte si jedinou dochovanou židovskou modlitebnu v Osvětimi. Historická synagoga Chevra Lomdei Mishnayot (hebrejsky Sdružení studentů Mišny) je jedinečnou památkou na židovskou minulost našeho města.

Uveden do provozu v roce 1918. Během druhé světové války (1939-1945) byla synagoga přeměněna na německý muniční sklad.

Po válce se zde krátce modlila hrstka lidí, kteří přežili holocaust, poté se budova stala skladištěm mimo jiné pro přeživší holocaustu. koberce.

Po pádu komunismu byla synagoga předána Židovské obci v Bielsku-Białé, která ji poté darovala naší nadaci.

Synagoga byla znovu otevřena v roce 2000. po rozsáhlé renovaci a obnově jeho náboženské funkce.

Dnes ji navštěvují především turisté a slouží také jako místo modlitby pro skupiny z celého světa.

Další informace: www.oshpitzin.pl/synagoga