Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

Odległość od obiektu: 8 km

To miejsce, które służy modlitwie, a także umacnianiu pokoju, miłości i pojednania pomiędzy ludźmi różnych narodów i religii w duchu św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Kolbego. Tu można doświadczyć opieki duchowej, przeżyć dni skupienia, rekolekcje czy wziąć udział w sympozjum naukowym. To także miejsce pamięci i modlitwy za tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym.

Więcej informacji: www.harmeze.franciszkanie.pl/centrum