Sliezsky park

Vzdialenosť od zariadenia: Vzdialenosť od zariadenia: 46 km

Jeden park, veľa možností.

Žiadne iné miesto v celom Poľsku nie je také jedinečné! Sliezsky park s najdlhšou nízko položenou lanovkou v Európe má rozlohu viac ako 530 hektárov a rastie v ňom viac ako 3,5 milióna stromov; Sliezska zoologická záhrada s takmer 3 000 zvieratami z celého sveta; najväčší lunapark v Sliezsku Legendia Śląskie Wesołe Miasteczkoa otvorené pre verejnosť Sliezsky štadión, kde poľský národný tím zaznamenal veľký úspech.

V Sliezskom parku budete najbližšie ku hviezdam! Všetko vďaka Sliezske planetáriumktoré sa po rozsiahlej modernizácii opäť stane jediným multimediálnym astronomickým observatóriom v strednej Európe! Je to všetko? Vôbec nie. V Sliezskom parku sa nachádza aj múzeum „Hornosliezsky etnografický park v Chorzówe‚, v ktorom bola vytvorená skutočná stará dedina s mlynom, slamenými domami a typickými zvieratami. Dopĺňa ich rozsiahla gastronomická ponuka s reštauráciami, zmrzlinárňami a záhradami, kde sa môžete chutne najesť a uhasiť smäd.

Môžeme vás ubezpečiť, že v Sliezskom parku si každý nájde to svoje!

Ďalšie informácie: www.parkslaski.pl