Pustynia Błędowska

To największy w Polsce obszar lotnych piasków. Obszar Pustyni Błędowskiej znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz na terenie użytku ekologicznego Pustynia Błędowska, dlatego nie można się tutaj poruszać m.in. samochodami i kładami. Pochodzenie tego unikatowego krajobrazu nie jest naturalne. Jego „pustynne” oblicze stworzył człowiek, wycinając na masową skalę tutejsze lasy, aby wypełnić zapotrzebowanie na drewno, przeznaczane na opał do hut i na obudowę sztolni w olkuskich kopalniach.

Pustynię Błędowską możemy zwiedzić bez żadnych opłat.

Więcej informacji: www.pustyniabledowska.pl